Accions d’orientació i acompanyament a la inserció

Ofereix a les persones demandants d’ocupació no ocupades la definició o millora del seu projecte professional i els/es ajuda a identificar i desenvolupar les competències necessàries per a millorar el seu posicionament al mercat de treball a través d’accions d’orientació i d’informació per a la ocupació, i per a promoure la seva inserció laboral a través d’actuacions de prospecció del mercat de treball.