Atenció Sociosanitària per a persones dependents en institucions socials per a joves Programa SINGULARS. (16 a 29 anys)

Data inici programa: Febrer 2023.

Es tracta d’un Programa de capacitació i acompanyament a la inserció per joves entre 16 i 29 anys que inclou el seguiment exhaustiu per part d’un Orientador Laboral per detectar els punts febles i les necessitats de les persones participant i dotar-les de les competències de base i transversals perquè puguin incorporar-se al Mercat Laboral. Durada de 12 mesos (Gener a Desembre 2023).

El Programa inclou l’adquisició de competències tècniques a través de la formació en un Certificat de Professionalitat d’ Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials
  • Horari lectiu del curs: de dilluns a divendres de 9 a 14h
  • Hores totals del curs: 490 hores.

Competència general

Atendre persones dependents en l’àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l’entorn.

Mòduls formatius que composen el certificat de professionalitat i hores per mòdul

  1. Suport a l’organització d’intervencions a l’àmbit institucional. (100 hores)
  2. Intervenció en l’atenció higienico-alimentària en institucions. (70 hores)
  3. Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions. (70 hores)
  4. Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions. (130 hores)
  5. Mòdul de pràctiques professionals no laborals. (80 hores)

Sent apte en tots el mòduls formatius s’obté el certificat de professionalitat de nivell II

Requisits de formació d’accés dels alumnes (cal disposar d’un)

Al ser un Certificat de Professionalitat de nivell 2, un dels requisits d’accés és el de disposar  de la ESO i, en cas de què no la  tinguin, superar la prova d’accés.  En aquest cas, nosaltres des del propi Programa prepararíem a les persones que així ho requereixen per superar aquesta prova.

Requisits d’accés:

-Tenir entre 16 i 29 anys en el moment d’incorporació al projecte.

-Totes les persones joves participants han d’estar inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, bé com a demandants d’ocupació no ocupades o com a millora d’Ocupació el dia d’incorporació al projecte o el dia hàbil anterior.

-Motivació/interès per formar-se en l’àmbit de l’Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials (Certificat de Professionalitat de Nivell 2)

-Motivació/Interès per la millora competencial per accedir al Mercat Laboral o Retornar al Sistema Educatiu ordinari.

Si teniu persones interessades podeu enviar les dades de contacte a la persona de referència del Programa: Marc Barris marcbarris@fundacioared.org

Es tracta d’una actuació totalment gratuïta i està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).