Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania 2020-2021 (MAIS)

El Programa de Mesures Actives d’Inserció per a persones receptores de la Renda Garantida de Ciutadania inclou accions d’acompanyament i orientació laboral per a persones que es troben en situació de risc d’exclusió social i que no disposen de recursos per a cobrir les necessitats bàsiques, amb l’objectiu de promoure la seva inserció laboral. NUMERO D’EXPEDIENT: TSF059/20/000016.

Menú