Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania 2021-2022 (MAIS)

El Programa de Mesures Actives d’Inserció per a persones receptores de la Renda Garantida de Ciutadania inclou accions d’acompanyament i orientació laboral per a persones que es troben en situació de risc d’exclusió social i que no disposen de recursos per a cobrir les necessitats bàsiques, amb l’objectiu de promoure la seva inserció laboral. NUMERO D’EXPEDIENT: TSF096/21/000023.

Com ho fem?

  • Sessions d’orientació individualitzada.
  • Pla de treball personalitzat i dinàmic.
  • Formació grupals en competències bàsiques, tecnològiques i d’accés al mercat laboral.
  • Pràctiques professionals en empreses.
  • Borsa de treball.

Què oferim?

  • Acompanyament i orientació en el mercat laboral per augmentar les probabilitats de trobar una feina.
  • Assessorament i oferiment de recursos i eines per millorar les competències personals i professionals.

Contacte:

Seu Fundació Ared (Carrer Zamora, 103-105, 2-4, 08018)

  • Encarna Pérez: encarnaperez@fundacioared.org | 658160309
  • Mireia López: mireialopez@fundacioared.org | 615369436

Programa dut a terme amb la col·laboració de:

Menú