Programa MAIS

Nº EXPEDIENT : STC013/22/00001

 INICI: 01.05.2022 FINAL: 30.04.2023 

 

El programa MAIS té per objectiu facilitar la recerca de feina de persones en situació de vulnerabilitat. Es basa en un conjunt de mesures actives d’inserció sociolaboral que està a disponibilitat d’aquelles persones en risc d’exclusió que demanen la Renda Garantida de Ciutadania de manera preferent, però també inclou altres col·lectius en situació de vulnerabilitat.

L’objectiu del programa és el suport en la recerca de feina, però també l’acompanyament integral a altres necessitats derivades de problemàtiques afegides o llargs períodes d’inactivitat laboral. 

Qui pot formar part del programa? 

 • Persones que cobren la Renda Garantida de la Ciutadania (RGC) 
 • Persones que perceben l’Ingrés Mínim Vital (IMV) 
 • Persones que us trobeu en exclusió social acreditada en aquesta situació: 
  • Persones aturades de llarga durada de +45 anys 
  • Persones en consum de tòxics en procés de rehabilitació i inserció social. 
  • Joves d’entre 16-30 anys originaris de protecció de menors Interns de centres penitenciaris amb una situació que puguin accedir a una ocupació, i persones en llibertat condicional i exreclusos.
  • Persones que no compleixin cap de les situacions anteriors, però, es trobin en situació de risc d’exclusió social segons el parer de Serveis socials

Què oferim?

 • Sessions d’orientació individualitzada 
 • Pla de treball personalitzat i dinàmic 
 • Acompanyament en la recerca de feina 
 • Formació en: 
  • Competències bàsiques 
  • Competències tecnològiques 
  • Competències d’accés al mercat laboral 
 • Pràctiques en empreses “

CONTACTE

 • Mireia López Millet/ Encarna Pérez Pulido 
 • Mireialopez@fundacioared.org / Encarnaperez@fundacioared.org 
 • 615.369.436 (Mireia) / 658.160.309 (Encarna) 
 • Carrer Zamora 103-105, 2-4, 08018