Inclou accions d’acompanyament i orientació laboral per a persones  que  es  troben  en  situació  de  risc d’exclusió social i que no disposen de recursos per a cobrir les necessitats bàsiques, amb l’objectiu de promoure la seva inserció laboral.