26 anys donant
oportunitats

A Fundació Ared creiem en la força i la valentia de les persones per superar qualsevol dificultat i les acompanyem de manera particular durant tot el seu camí cap al món laboral.

Treballem per promoure l’accés a la plena ciutadania de persones en situació d’alt risc d’exclusió social, fomentant la seva autonomia.

Solidària

A Fundació Ared treballem pels col·lectius més vulnerables, amb la convicció que no hi ha cap ésser humà irrecuperable si se li ofereix l’ajuda apropiada.

Compromesa

Amb les persones que col·laborem, principalment dones procedents de l’àmbit penitenciari.

Flexible

No són les persones les que han d’encaixar en el nostre projecte, sinó els nostres projectes els que han de donar resposta a les seves necessitats.

Participativa i oberta

Tots els membres de la Fundació Ared (usuaris/es, treballadors/es i voluntaris/es) participem activament en el seu funcionament i estem en relació permanent amb les entitats del sector.

Crítica

Capacitat per denunciar els obstacles que impedeixen l’accés als drets de les persones.

El nostre equip, sempre al costat de les persones

Som un equip que creu en un món sense exclusió social.

Premis i reconeixements

Transparència

La Fundació Ared és una entitat especialment compromesa en comunicar d’una forma clara el seu objectiu i els valors socials que defensa.

L’auditoria de comptes d’Ared transmet, més enllà d’una informació financera, el funcionament de l’entitat, el seu compromís social i els resultats de la seva tasca amb l’objectiu d’aconseguir la confiança de totes les entitats que ens donen suport (organismes públics, entitats privades, socis/es i col·laboradors/es, persones ateses i voluntariat).

Ared en xarxa

Treballem en coordinació amb altres entitats i empreses per fer front a la complexitat del dia a dia, així com per sensibilitzar les institucions i la societat sobre la realitat de l’exclusió social.
Menú