Missió, visió i valors

Treballem per promoure l’accés a la plena ciutadania de persones en situació d’alt risc d’exclusió social, fomentant la seva autonomia.

Estatuts de la Fundació Ared

Principals punts dels Estatuts

Visió

La naturalesa d’Ared no parteix de zero, sinó que té unes característiques que són el resultat de la seva trajectòria, les decisions que s’han pres durant la seva història i el tarannà de les persones que l’han liderat.

Una entitat d’acció

L’entitat es caracteritza per generar, produir i actuar. Aposta pel treball i la producció com una eina de desenvolupament personal i social.

Una entitat híbrida

Combina l’atenció social a persones amb grans i molt variades dificultats d’inclusió social, i l’empresa social, que actua en competència amb el mercat ordinari. Això implica gestionar dues lògiques de pensament i gestió, no sempre fàcils de combinar.

La persona al centre

Una entitat que posa la persona al centre del projecte. Això significa que es contemplen les circumstàncies individuals i es cuiden els petits detalls. Tot el dispositiu està al servei de la persona i és un treball personalitzat.

Participativa i oberta

Tots els membres de la Fundació Ared (usuaris/es, treballadors/es i voluntaris/es) participem activament en el seu funcionament i estem en relació permanent amb les entitats del sector.

Valors

Treballem per promoure l’accés a la plena ciutadania de persones en situació d’alt risc d’exclusió social, fomentant la seva autonomia.

Solidària

A Fundació Ared treballem pels col·lectius més vulnerables, amb la convicció que no hi ha cap ésser humà irrecuperable si se li ofereix l’ajuda apropiada.

Compromesa

Amb les persones que col·laborem, principalment dones procedents de l’àmbit penitenciari.

Flexible

No són les persones les que han d’encaixar en el nostre projecte, sinó els nostres projectes els que han de donar resposta a les seves necessitats.

Participativa i oberta

Tots els membres de la Fundació Ared (usuaris/es, treballadors/es i voluntaris/es) participem activament en el seu funcionament i estem en relació permanent amb les entitats del sector.

Crítica

Capacitat per denunciar els obstacles que impedeixen l’accés als drets de les persones.

Menú