Visió, Missió i Valors

Visió

Una societat on tothom pot accedir a segones oportunitats

Missió

Acompanyar persones en alt risc de vulnerabilitat, majoritàriament dones que provenen de centres penitenciaris o serveis socials, perquè aconsegueixin la plena integració a la societat. Ho fem fomentant la seva autonomia, a través de la formació i l’acompanyament integral, que permeti la incorporació al mercat laboral.

Valors

Il·lusió

Il·lusió en el que fem per generar canvis positius.

Implicació

Implicació amb les necessitats de les persones a les que acompanyem, principalment dones procedents de l’àmbit penitenciari o serveis socials.

Inclusió

Inclusió per tal d’identificar i respondre a la diversitat de necessitats del col·lectiu que acompanyem.

Innovació

Innovació en els nostres projectes i en la manera de treballar per tal d’ajustar-nos a les necessitats canviants.

Integritat

Integritat per a un acompanyament respectuós a les persones ateses, i en la gestió de l’activitat productiva, per oferir productes i serveis sostenibles i de qualitat.

Estatuts de la Fundació Ared

Principals punts dels Estatuts

Menú