Administratiu/va de suport

El lloc de treball de “Administratiu/va de suport” té com a finalitat realitzar les tasques administratives de seguiment, justificació i arxiu del Programa ORIENTA.

Requisits professionals:

 • Titulació de diplomatura o grau en l’àmbit social o formació en administratiu.
 • Experiència mínima d’ 1 any desenvolupant les tasques pròpies del lloc de feina.
 • Coneixements requerits: marc normatiu; coneixement del tercer sector social; coneixement integral dels recursos disponibles; coneixement dels sistemes de gestió transversals a l’entitat; ofimàtica (especialment Word, Excel i en l’aplicatiu Gestió Integrada d’Accions (GIA).
 • Habilitats requerides: capacitat d’organització i planificació; orientació a les persones i grups d’interès; capacitat de generar noves idees; creativitat i innovació; empatia i assertivitat; capacitat de comunicació; atenció al detall, atenció i concentració.
 • Actituds: responsabilitat; flexibilitat, discreció i confidencialitat, compromís amb la organització, paciència, talant positiu,  capacitat de gestió de l’estrès; capacitat de demanar ajuda, iniciativa i autonomia; acceptació de crítiques i indicacions; comunicació i habilitats socials.

 

Quines funcions realitzaràs com a Administratiu/va de suport:

 • Gestionar a nivell administratiu els programes que es duen a terme a l’entitat, controlar tota la documentació del departament social i donar suport als equips d’inserció i d’educadors. 
 • Donar suport i realitzar les gestions de comunicació internes i externes.
 • Manteniment de l’arxiu físic i digital.
 • Realitzar operacions d’enregistrament de dades en els aplicatius i programes corresponents.
 • Portar a terme tràmits de verificació de dades i documents.

Què oferim des de la Fundació Ared:

 • Incorporació laboral immediata i contracte fins a mitjans de setembre de 2023.
 • Període de prova de dos mesos.
 • Grup i categoria professional: C. Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves famílies i d’altres en situació de risc.
 • Salari: Segons resolució de programa (17.000 € bruts/anuals)
 • Lloc de treball: Administrativa de suport 
 • Vacants: 1.
 • Jornada: 1724 hores anuals.

 

Vols treballar amb nosaltres?

Si t’agradaria formar part de l’equip de la Fundació Ared:

 • Envia el teu currículum vitae, per competències, al correu electrònic rrhh@fundacioared.org amb la referència a l’assumpte del correu ORA, fins el divendres 10 de febrer de 2023 inclòs.
 • Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.