Formador/a autònom en confecció

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL: FORMADOR/A AUTÒNOM EN CONFECCIÓ

Vols formar part de la nostra entitat? Ara tens una oportunitat! Comparteix el teu talent, coneixement i entusiasme, en una organització on tindràs la oportunitat de desenvolupar la teva trajectòria professional.

T’oferim entrar a formar part d’un equip motivat i amb ganes de fer de la integració social i laboral de les persones en situació d’exclusió social la nostra fita.

Si ets una persona oberta, sincera, sensible, empàtica i compromesa; a la Fundació Ared trobaràs una entitat d’acció on apostem pel treball i la producció com una eina de desenvolupament personal i social i on destaquen valors com la solidaritat, la flexibilitat, la crítica i la participació.

DESCRIPCIÓ DE LES ENTITATS

La Fundació Ared és una entitat sense ànim de lucre que, des de l’any 1994, treballa per aconseguir la integració social i laboral de persones, majoritàriament dones, en situació d’exclusió, procedents de centres penitenciaris i de serveis socials.

Salta és una empresa d’inserció, titularitat 100% de la Fundació Ared i creada l’any 2006, que promou la incorporació al mercat laboral de persones amb especials dificultats per accedir-hi, a través de processos d’acompanyament personalitzats i d’estructures adaptades a les seves necessitats. Salta duu a terme activitats productives (tèxtil i hostaleria) i de serveis.

Més informació: http://www.fundacioared.org/ca, http://www.fundacioared.org/ca/salta-empresa-de-insercio i http://saltacatering.com/ca/

El lloc de treball de Formador/a en confecció” es per realitzar la impartició complerta de docència de 2 Certificats de professionalitat “Retocs i adaptació d’articles de tèxtil i pell” en torn de 15 a 20h .

PERFIL PROFESSIONAL

Titulació requerida:

Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el titulo de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de Textil, confección y piel.
Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 del área de Confección en textil y piel de la familia profesional de Textil, confección y piel.
Titulació en confecció i en docència per a la formació professional.
Experiència demostrable en un lloc similar.
Capacitat pedagògica i habilitats per adaptar la metodologia de la formació a impartir a la heterogeneïtat dels/de les alumnes/as.
Habilitats requerides: capacitat d’organització i planificació; orientació a les persones i grups d’interès; capacitat de comunicació; capacitat per treballar en equip.
Actituds: lideratge; responsabilitat; iniciativa i autonomia; flexibilitat i talant positiu.
Estar homologat/da per impartir FCO en el programa GIA.

FUNCIONS

Ser l’especialista referents dels/de les alumnes/as.
Organitzar i planificar els recursos i les eines per impartir la formació (aula, materials didàctics, recursos audiovisuals, etc)
Seleccionar, elaborar, adaptar i utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics pel desenvolupament de continguts formatius.
Impartir i avaluar la formació teoricopràctica a la especialitat assignada, en funció dels protocols i registres establerts al Sistema Integral de Gestió.
Impartir i tutoritzar les accions formatives per a la ocupació utilitzant tècniques, estratègies i recursos didàctics,.
Avaluar el procés d’aprenentatge en les accions formatives.
Ser referent dels alumnes en temes d’higiene i manteniment d’espais, maquinària, utensilis i equipament.
Coordinar-se amb altres professionals, en quan a la organització de la formació, els processos d’aprenentatge individual o les incidències amb alumnes/as.

CONDICIONS LABORALS

Inici 1era acció formatives Abril de 2023.
Lloc de treball: Formador/a autònom en confecció .
Jornada: 25h/setmanals (Tardes) de 15 a 20h

 

INTERESSATS/DES

Enviar currículum vitae al correu electrònic rrhh@fundacioared.org amb la referència a l’assumpte del correu FCPC, fins el dilluns 20 de març de 2023.