Visió, Missió i Valors

Creiem en les noves oportunitats

A Fundació Ared creiem en la força i la valentia de les persones per superar qualsevol dificultat i les acompanyem de manera particular durant tot el seu camí cap al món laboral.

Visió

Una societat on tothom pot accedir a segones oportunitats

Missió

Acompanyar persones en alt risc de vulnerabilitat, majoritàriament dones que provenen de centres penitenciaris o serveis socials, perquè aconsegueixin la plena integració a la societat. Ho fem fomentant la seva autonomia, a través de la formació i l’acompanyament integral, que permeti la incorporació al mercat laboral.

Valors

Il·lusió

Il·lusió en el que fem per generar canvis positius.

Implicació

Implicació amb les necessitats de les persones a les que acompanyem, principalment dones procedents de l’àmbit penitenciari o serveis socials.

Inclusió

Inclusió per tal d’identificar i respondre a la diversitat de necessitats del col·lectiu que acompanyem.

Innovació

Innovació en els nostres projectes i en la manera de treballar per tal d’ajustar-nos a les necessitats canviants.

Integritat

Integritat per a un acompanyament respectuós a les persones ateses, i en la gestió de l’activitat productiva, per oferir productes i serveis sostenibles i de qualitat.

Fundació Ared, l’empresa d’inserció i el Centre Especial de Treball estem en consonància amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS):

L’agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible compta amb 17 Objectius que inclouen, entre altres, fites tan rellevants i necessàries com l’eliminació de la pobresa, la defensa de la igualtat de la dona, l’educació de qualitat i la protecció del medi ambient.

Ens hem adherit al Pacte Mundial amb el propòsit de seguir construint un futur sostenible per a tota la societat. Un futur més verd on no deixar ningú enrere.