Transparència

Fundació Ared, entitat compromesa en comunicar d’una forma clara el seu objectiu i els valors socials que defensa.

Compromesa amb els valors socials que defensa

La Fundació Ared és una entitat especialment compromesa en comunicar d’una forma clara el seu objectiu i els valors socials que defensa.

Origen dels recursos

Públics

Propis

Privats

Destinació del recursos

Programes i projectes

Administració

Captació

*Dades correspondents a l’exercici de qualitat SIG

Balanç Social 2021

Pla Estratègic 2021-2024

Memòries anuals

Estatuts de la Fundació Ared

Principals punts dels Estatuts

Sistema Integral de Gestió (SIG)

Disposem d’un Sistema Integrat de Gestió de Qualitat (certificat basat en la normativa ISO 9001:2015), el qual es complementa amb la gestió de prevenció de riscos laborals i amb el compliment de la llei de protecció de dades de caràcter personal. Cal destacar la implicació de tots els professionals i el treball en equip per poder mantenir la certificació de Qualitat i complir amb tota la normativa vigent d’aplicació.

Menú