Actes

3a Trobada d’entitats de foment de la llengua catalana

El conseller de Cultura, Santi Vila, acompanyat de la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, varen presidir el passat dilluns 24 d’abril la III Trobada d’entitats de foment de la llengua catalana.

L’objectiu de l’acte, organitzat per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, és reconèixer el compromís actiu de les entitats, fundacions i associacions que des dels respectius àmbits d’activitat duen a terme activitats de foment del català.
En aquesta edició van intervenir representants de diferents àmbits, entre ells la M. Elena Alfaro, Directora General de la Fundació Ared. A continuació transcrivim el seu discurs.  

“Moltes gràcies per convidar-nos i donar-nos la possibilitat de poder explicar la nostra tasca, dins la Tercera Trobada d’entitats que formem part del cens d’entitats de foment de la llengua catalana social.”
 
La Fundació Ared neix l’any mil nou-cents noranta quatre, gràcies a quatre alumnes del curs de formació professional ocupacional de Confecció industrial 
del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona (Centre Penitenciari Wad-Ras), que varen començar a idear la possibilitat de constituir una cooperativa de confecció industrial. Aquesta iniciativa va néixer de tot un conjunt de necessitats d’aquest col·lectiu com eren el fet de trobar i mantenir una feina per així disposar de recursos econòmics i inserir-se laboralment. L’any dos mil u va representar un gran pas endavant amb la transformació de l’Associació ARED en Fundació i l’adquisició d’un local en propietat considerat com a nova seu social de l’entitat.
 
La missió de la Fundació Ared és la de promoure l’accés a la plena ciutadania de persones en risc d’exclusió social fomentant la seva autonomia, mitjançant processos de formació i d’acompanyament.
 
Treballem en coordinació amb altres 
entitats a fi de sensibilitzar a les institucions i al conjunt de la societat sobre la realitat de l’exclusió social.
 
Des de la nostra Fundació, col·laborem amb el Departament de Cultura des de l’any dos mil onze, amb projectes de promoció de l’ús de la llengua catalana.
 

La inclusió és el resultat de la conjugació de dos elements de base, la persona a ser inclosa i la societat on aquesta s’ha d’integrar.
 
Atents a aquesta norma base, la Fundació Ared té en compte aspectes clau d’ambdós elements; incloent per la part de la societat, la idiosincràsia catalana, que passa eminentment, per la seva llengua.
 
Les persones que atenem a la Fundació Ared són en la seva majoria castellanoparlants i és per això, que davant de tal situació, plantegem la nostra activitat per a aconseguir l’ús habitual del català entre les persones en situació de vulnerabilitat acollides als nostres programes.
 

Amb els projectes que venim desenvolupant en aquest àmbit, pretenem potenciar l’ús quotidià del català com una eina d’integració sociolaboral entre les persones beneficiàries als programes de la nostra entitat, algunes de les quals tenen un elevat desconeixement de l’idioma o bé no el practiquen amb fluïdesa.
 
Sensibilitzem les persones beneficiàries dels nostres programes sobre el valor de la llengua catalana per a la seva integració social i laboral (valo
r del coneixement del català en la consecució i el manteniment d’una feina, en la interacció amb les administracions públiques, agents educatius dels seus fills i filles, etc.).
 
Es tracta de que les persones beneficiàries, visualitzin la importància del català com una eina més dins el seu procés d’inserció social i incorporació laboral.
 
Portem a terme aquesta sensibilització de manera transversal a tots es projectes i activitats que desenvolupem a la nostra entitat.
 
Tenim el convenciment que per a una integració efectiva d’una persona en la societat, és indispensable tenir en compte les característiques fonamentals de la societat on aquesta s’integra.
 
La societat catalana ha demostrat tenir unes característiques pròpies (de solidaritat, de personalitat, d’identitat, de valor de l’esforç) que la fan molt particular.
 
És indispensable apropar aquesta realitat a les persones que n’estan excloses, i per a tal, la llengua n’és una eina clau.
 
La lle
ngua catalana s’ha erigit en aquest context, per una banda com a símbol aglutinador de la mencionada idiosincràsia, i per l’altra com a eina fonamental per a obrir portes.
 
Parlar en català és interioritzar la solidaritat.
Parlar catal
à és deixar-nos contagiar per la seva preciosa identitat de sostenir-nos els uns als altres com una pinya
Parlar en català és difondre l’escalfor i l’esforç continuat d’un poble que sent l’orgull de construir-se a sí mateix superant obstacles i dificultats.
 
Moltes gràcies per la seva atenció.”


M. Elena Alfaro
Directora General de la Fundació Ared

Comparteix

Articles relacionats