Menjador social

Menjador social

El servei de menjador social i/o repartiment de lots d’aliments i productes de primera necessitat està dirigit a persones que es troben en especial situació de vulnerabilitat, potencialment afectades durant la situació de pandèmia de la Covid-19.

Quin és l’objectiu?

Assegurar l’accés a unes condicions de vida dignes a les persones ateses i les seves famílies.

  • Prevenir malalties relacionades amb els aspectes alimentaris.
  • Treballar els hàbits de salut i alimentació de les diferents persones implicades de forma directa i indirecta.

La necessitat d’aquests recursos respon a compres de matèries primeres i consum, així com subministraments i serveis generals, retribucions de personal i assegurances.

Galeria fotogràfica

1

Persones ateses

1

Insercions laborals

1

Cursos educatius

Partners estratègics del projecte