Integració social i incorporació laboral de dones amb famílies monoparentals

Aquest projecte va dirigit a un mínim de 30 dones soles amb fills i/o filles menors de 12 anys al seu càrrec i en situació de risc d’exclusió social o pobresa.

Objectiu del programa:

La finalitat és aconseguir la inserció social de les dones ateses i dels seus fills i/o filles reforçant la seva autoestima i promovent l’autonomia personal professional i econòmica establint reptes reals i oportunitats laborals. Se’ls hi proporcionarà un espai d’acompanyament on compartir experiències i inquietuds.

Com ho fem?

A través d’una entrevista d’acollida inicial, tallers formatius, sessions d’orientació social, tutories de seguiment i derivació a recursos interns o externs de la fundació. Tenim per objectiu que el 100% de les dones ateses millorin la seva salut física i mental, adquireixin nous hàbits de convivència, organització i eines per millorar l’economia domèstica.

1

Persones ateses

1

Insercions laborals

1

Cursos educatius

Partners estratègics del projecte