FEM CAMÍ: Acompanyament a dones que pateixen Fibromiàlgia

Què és i a qui va dirigit?

Aquest programa, pretén acompanyar a les dones participants en el seu procés de reinserció sociolaboral treballant principalment el seu autoconcepte i autoestima disminuint així el risc d’aïllament social, millorant la seva salut positiva i el seu benestar emocional. En definitiva, aconseguir incrementar la seva qualitat de vida de des d’un abordatge integral.

El col·lectiu destinatari del projecte és el de dones afectades de fibromiàlgia que tinguin motivació per inserir-se en el mercat laboral a través d’un itinerari d’accions on s’encara tant la part d’Intel·ligència emocional com la d’aconseguir eines i recursos per a la recerca de feina.

Aquest programa, també vol incentivar el suport social en diferents àmbits per a les persones afectades com ara el del mercat laboral i el familiar. Contribuïm així, des de la Fundació Ared, a donar veu i visibilitat a les dones amb fibromiàlgia potenciant la seva inclusió alhora que a aconseguir la normalització de la malaltia. 

Requisits: 

  • Un diagnòstic en ferm de fibromiàlgia.
  • Motivació per aconseguir les eines i recursos per inserir-se en el mercat laboral i el manteniment del lloc de treball.
  • Ser DONO o millora d’ocupació (compatible la feina amb l’horari de les sessions grupals d’estructura).
  • Tenir entre 16 i 65 anys en el moment d’incorporació al programa.

Tècnica referent: Marta Jornet Rúa

martajornet@fundacioared.org

Tel.: 665 385 882

Carrer Zamora 103-105, 2-4, 08018