ActualitatProgrames

Programa d’ajudes econòmiques

Programa d’ajudes econòmiques dirigides a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

Els principals àmbits que milloren gràcies a les ajudes de les persones beneficiàries són:

  • ÀMBIT ECONÒMIC:

A partir de proporcionar ajudes per a cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, salut i subministraments de la llar, entre d’altres que es contemplen a la normativa reguladora del programa.

  • ÀMBIT SOCIAL:

A partir de l’acompanyament socioeducatiu per part d’una persona professional d’aquest àmbit.

  • ÀMBIT EDUCATIU:

A partir de proporcionar informació sobre l’accés a recursos formatius, educatius i ocupacionals i realitzar un seguiment d’aquests accés en els casos que calgui.

  • ÀMBIT D’HABITATGE:

Millorar les condicions d’habitabilitat de les llars de les persones ateses, ja que es realitzen visites in situ, per tal de verificar les condicions de salubritat dels habitatges, per part de les persones professionals de l’entitat.

Durant aquest mesos, la crisis de la pandèmia de la Covid-19 i les seves conseqüents onades, segueix colpejant als col·lectius més vulnerables. Degut a aquest motiu, el número d’ajudes atorgades està sent major. Cal destacar, que a diferència de l’any anterior on part de les activitats es duien a terme telemàticament a causa de la situació d’aïllament o confinament domiciliari segons les mesures sanitàries, enguany s’han reprès totes o gairebé totes les activitats de manera presencial.

Per a més informació, podeu contactar amb insercio@fundacioared.org.

Amb el suport de:

Comparteix

Articles relacionats