Programa AMUNT

Programa AMUNT: ofereix a les persones beneficiàries de l’ingrés mínim vital (IMV) actuacions que en millorin la inserció laboral, el benestar emocional, les relacions socials o la participació comunitària.