“DONA” UN PAS

Programa de Millora de l’ocupabilitat i el foment de l’ocupació de qualitat per a dones en situació de violència masclista.

Des de la Fundació Ared creiem fermament que la violència contra les dones és una violació dels drets humans, i és una responsabilitat de les administracions, entitats i ciutadania, la seva detecció i protecció, així com el desenvolupament de serveis de qualitat per atendre-les.

Des de la Fundació Ared, volem sumar i formar part del procés de creixement i reinserció d’aquestes dones.

Què és i a quí va dirigit?

Programa pilot per 25 dones víctimes de violència masclista que tindrà lloc durant l’any 2023.

L’objectiu general del projecte és augmentar I’apoderament de les dones a través del coaching, i abordar la gestió de les emocions per tal de reconèixer-les, acceptar-les i canalitzar-les.

Per aconseguir-ho, impuIsem actuacions d’orientació i inserció laboral, i de formació i capacitació integral.

Totes aquestes actuacions són imprescindibles, ja que aquestes facilitaran la recuperació de la seva vida, la reinserció i manteniment al mercat de treball.

Requisits:

Acreditació de la situació de violència de gènere no imprescindible.

Zona d’actuació territorial:

Barcelona ciutat

Documentació a aportar per participar:

  • Fotocòpia del DNI o NIE.
  • Curriculum vitae.
  • Si s’escau, fotocòpia de la demanda d’inscripció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a DONO.

Contacte:

Tècnica referent del Programa: Brillethe Carranza Cruz
brillethecarranza@fundacioared.org
T. 93 019 30 75  M. 675 03 49 77