Aquest projecte busca augmentar l’empoderament de 44 dones diagnosticades amb fibromiàlgia i/o fatiga crònica per facilitar l’accés i la reincorporació al mercat laboral.