El Programa Orienta és un servei personalitzat d’orientació professional i d’acompanyament a la inserció per millorar l’ocupabilitat