L’objectiu del proyecte és afavorir la inclusió sociolaboral i l’empoderament de les persones ateses per a que repercuteixi en la seva qualitat de vida, tot millorant la seva autonomia personal, professional i econòmica.