Programa Reincorpora

El Programa Reincorpora és fruit del conveni entre el Departament de Justícia i l’Obra Social la Caixa. L’objectiu és acompanyar a persones provinents de centres penitenciaris mitjançant un itinerari sociolaboral individualitzat.

Mitjançant les següents actuacions:

  • Itinerari laboral conjunt amb el participant.
  • Aprenentatge- Servei
  • Formació Ocupacional.

Contacte:

Raquel Felicó

raquelfelico@fundacioared.org 

Tel. 615108568