Programa Singulars AredJove

Programa adreçat a joves d’entre 16 i 29 anys, inscrits al Registre de Garantia Juvenil. L’objectiu general d’aquest projecte és dur a terme actuacions que millorin l’ocupabilitat, les competències professionals i transversals de les persones joves no ocupades.

A qui va dirigit?

El programa Singulars va dirigits a joves que tinguin entre 16 i 29 anys que es trobin a l’atur o busquin una millora de la seva ocupabilitat. L’objectiu del projecte és que les persones puguin accedir al mercat laboral un cop finalitzin la formació o retornin al sistema educatiu amb l’objectiu de seguir formant-se.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), el Ministeri de Treball i Economia Social, i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil.

Com ho fem?

  • Cursant el certificat de professionalitat en Operacions bàsiques de cuina impartit a la Fundació Ared (270h).
  • Realitzant pràctiques professionals en empreses (80h).
  • Acompanyament individual durant tot el procés formatiu.
  • Orientació laboral i formativa.
  • Sessions grupals en competències d’accés al mercat.
  • Visites a empreses amb l’objectiu de conèixer el sector en el qual s’estan formant.
  • Activitats socials, cultural i cíviques, amb l’objectiu d’enfortir el vincle de les persones participants amb el seu entorn social i cultural.

Requisits d’accés:

Tenir entre 16 i 29 anys.
Estar donat/da d’alta a garantia juvenil: https://garantiajuvenil.sepe.es/nuevaSolicitud
Estar inscrit/a al SOC com a demandants o com a millorar d’ocupació: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Renovacio-de-la-demanda-docupacio?category=76dd0346-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

Duració: Gener – Octubre 2022

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’ Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil , d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil.