Programa Singulars

Singulars és un programa de capacitació i acompanyament a la inserció per joves entre 16 i 29 anys que inclou el seguiment exhaustiu per part d’un Orientador Laboral per detectar els punts febles i les necessitats de  les persones participant i dotar-les  de les competències de base i transversals perquè puguin incorporar-se al Mercat Laboral.

El Programa també inclou l’adquisició de competències tècniques a través de la formació en un Certificat de Professionalitat, concretament el d’ Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials

Requisits d’accés:

  1. Tenir entre 16 i 29 anys en el moment d’incorporació al projecte.
  2. Totes les persones joves participants han d’estar inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, bé com a demandants d’ocupació no ocupades o com a millora d’Ocupació el dia d’incorporació al projecte o el dia hàbil anterior.
  3. Motivació/interès per formar-se en l’àmbit de l’Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials (Certificat de Professionalitat de Nivell 2)
  4. Motivació/Interès per la millora competencial per accedir al Mercat Laboral o Retornar al Sistema Educatiu ordinari

Si teniu persones interessades podeu enviar les dades de contacte a la persona de referència del Programa: Marc Barris

marcbarris@fundacioared.org