Projecte cívic-comunitari 2023

L’objectiu del proyecte és afavorir la inclusió sociolaboral i l’empoderament de les persones ateses per a que repercuteixi en la seva qualitat de vida, tot millorant la seva autonomia personal, professional i econòmica, i en la cohesió social del territori on conviuen.  

El programa comprèn la selecció de les persones beneficiàries i, un cop vinculades a la Fundació Ared, identificar les seves necessitats, capacitats i potencialitats per tal de poder elaborar un itinerari d’inserció adaptat a les seves característiques. Un itinerari que tindrà com a punt especial de treball, dotar de competències transversals d’orientació, motivació, hàbits saludables, autonomia, apoderament i treball en les relacions interpersonals i capacitats a les persones ateses; així com articular a nivell territorial, el treball en xarxa amb les entitats col.laboradores i empreses participants en el programa per tal de facilitar la incorporació de les persones beneficiàries en el mercat de treball del seu territori.