CET Ared

Generem Ocupació Teixim Oportunitats!

CET Ared – Complements tèxtils fets a Barcelona per crear oportunitats.

CET Ared som un Centre Especial de Treball (CET), un projecte d’economia social integrat a la Fundació Ared i a través del qual promovem la inserció laboral i social de persones amb discapacitat o amb un trastorn mental i que, d’acord a les seves capacitats i habilitats, busca accedir al mercat laboral.
En el projecte també incorporem una formació prelaboral i d’habilitats bàsiques per adquirir els coneixements i les competències tècniques necessàries per a millorar l’ocupabilitat de les persones usuàries.
Amb més de 27 anys d’història, des de Fundació Ared treballem per promoure l’accés a la plena ciutadania de persones en situació d’alt risc d’exclusió social, fomentant la seva autonomia.
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19

Què fem? Les nostres línies de productes:

 • null
  Taller de confecció de tèxtils personalitzats i amb valor social.
 • null
  Ecotó: marca de productes reutilitzables per als teus aliments.
 • null
  Vora Barcelona: marca de bosses i complements tèxtils.

Mesures alternatives per a Empreses

Quota de reserva en les empreses de 50 o més treballadors:

El Reial Decret 27/2000, de 14 de gener, estableix unes mesures alternatives al compliment de la quota del 2% a favor de les persones treballadores amb discapacitat en empreses de 50 o més persones contractades.

LES ALTERNATIVES A AQUESTA QUOTA SÓN:

 • La realització d’un contracte mercantil o civil amb un CET, o amb un treballador autònom amb discapacitat, per al subministrament de matèries primeres, maquinària, béns d’equip o qualsevol altre tipus de béns.
 • O per a la prestació de serveis aliens i accessoris a l’activitat normal de l’empresa.
 • Realització de donacions i d’accions de patrocini, sempre de caràcter monetari, per al desenvolupament d’activitats d’inserció laboral i de creació d’ocupació de persones amb discapacitat.
 • La constitució d’un enclavament laboral regulat pel Reial Decret 290/2004, de 20 de febrer.

Contacta’ns sense compromís per a informació i assessorament personalitzat sobre el compliment mitjançant mesures alternatives:

 • Contractació de serveis bonificada.
 • Compliment de la quota de reserva del 2% – LISMI
 • Altres…
Fill out this field
Introduïu una adreça electrònica vàlida.
Telèfon
Fill out this field
Fill out this field

Programes i Accions per a la millora de l’ocupació i la inserció laboral

Línia 1: acompanyament a les persones en risc d’exclusió per part de les empreses d’inserció.

Subvenciona els costos de la contractació per part de les empreses d’inserció, de persones tècniques d’acompanyament a la inserció que dugui a terme mesures de prospecció i acompanyament per a la inserció laboral, i/o d’acompanyament a la producció que dugui a terme mesures de formació en el lloc de treball. El número de persones tècniques per a les quals es rebrà la subvenció està en funció del grup d’acompanyament.

Línia 2: incentius a la contractació de persones en risc d’exclusió social per part de les empreses d’inserció.

Subvenciona la contractació per part de les empreses d’inserció, de persones que es troben en situació o greu risc d’exclusió social acreditada pels serveis socials o que reben la renda mínima d’inserció/Renda garantida de ciutadania, per un període mínim de tres mesos continuats de contractació.
Programa subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb el cofinançament del Fons social europeu.