Repartiment de lots d’aliments i d’higiene

El servei de menjador social junt amb el repartiment de lots d’aliments i beques per serveis de primera necessitat, s’adreça a persones que es troben en situació d’especial vulnerabilitat i que estan en el seu itinerari a la nostra entitat. Amb aquesta iniciativa volem assegurar l’accés a unes condicions de vida dignes a les persones ateses i les seves famílies, prevenir malalties relacionades amb els aspectes alimentaris i treballar els hàbits de salut i alimentació.

En aquest projecte comptem amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, i amb la col·laboració del Banc dels Aliments i la Fundació Ferrer.