Programes

Bankia en·acción col·labora amb el Programa AREDdona: dirigit a dones víctimes de violència de gènere

Les dones es troben en una posició més vulnerable i desprotegida davant el mercat laboral, a causa fonamentalment, al repartiment desigual, tant del treball remunerat, com el no remunerat. Els indicadors de desigualtat i de pobresa, solen posar de manifest la persistència d’un problema seriós de discriminació que no s’ha resolt en els anys previs a la crisi tot i els esforços plantejats en aquest sentit.

La segmentació existent en el mercat de treball, basada en estereotips de gènere, es veu incrementada quan a més la dona es troba en situació i risc d’exclusió social com a conseqüència de la violència de gènere. Així doncs, la població femenina que pateix violència té més risc de patir exclusió social, precarietat econòmica i atur.
Amb aquest tipus d’accions, es proposa generar estructures de suport i d’inserció laboral per a les dones que pateixen o han patit violència de gènere.

Bankia en·acción ha apostat per aquest col·lectiu.
Agraïm aquest suport que ens permet continuar amb la nostra tasca.

Comparteix

Articles relacionats