Programes

Fundació Ared i Programa MAIS

Vincles per a una reinserció

Arreu de tot el territori existeixen diversos programes centrats en la reinserció de totes aquelles persones que ho necessiten. Un d’aquests programes el duem a terme a Fundació Ared i es tracta del de Mesures Actives d’Inserció, també conegut com a MAIS.

El programa MAIS té per objectiu facilitar la recerca de feina de persones en situació de vulnerabilitat. Es basa en un conjunt de mesures actives d’inserció sociolaboral que està a disponibilitat d’aquelles persones en risc d’exclusió que demanen la Renda Garantida de Ciutadania.

L’objectiu del programa és ajudar a trobar feina, però sovint aquestes persones, com es troben excloses del mercat laboral durant tant de temps, necessiten un acompanyament prelaboral, el qual serà bàsic per poder adquirir les competències que augmentaran la seva ocupabilitat.

Per aquest motiu, des de Fundació Ared donem suport a aquest projecte de reinserció laboral a partir de la creació de blocs formatius de competències bàsiques, transversals i informàtiques, dividits per nivells, i sempre treballant en xarxa amb els diferents agents socials de cada usuari/a.

Primerament, realitzem un bloc formatiu centrat en l’alfabetització lingüística. Seguidament, hi ha un bloc d’alfabetització tecnològica i, finalment, un bloc de competències d’accés al mercat de treball, on ensenyem els processos de selecció i els facilitem un programa de pràctiques per facilitar la reinserció.

L’equip de Fundació Ared responsables d’aquest projecte, detectem des d’un bon inici les característiques de les persones que atenem i el seu grau d’ocupabilitat. Sovint, a causa de les seves situacions personals de risc d’exclusió, la seva inserció laboral serà molt més difícil que les d’una altra persona sense aquest factor de risc. És per això, que l’essència del programa MAIS de Fundació Ared és un bon acompanyament.

Consulta més informació sobre el Programa MAIS de Fundació Ared.

Projecte subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball i objecte de cofinançament per part del FSE.

Comparteix

Articles relacionats