Certificat de Professionalitat d’Operacions Bàsiques de Pastisseria

 • Data inici: 01 de juny de 2021
 • Data final: 29 d’octubre de 2021
 • Horari previst: De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores i de 14 a 16 hores (6 hores diàries).
 • Hores totals: 450 hores.
 • Hores en empresa no remunerada: 80 hores (incloses en les hores lectives).

Competència general

Preelaborar, elaborar i presentar elaboracions senzilles de pastisseria i assistir, seguint instruccions en la preparació d’altres de més complexes, realitzant operacions bàsiques d’aprovisionament intern i aplicant-hi tècniques i normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d’aliments.

Mòduls formatius que composen el certificat de professionalitat i hores per

 1. Aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en restauració: 30 hores.
 2. Aprovisionament intern en pastisseria: 30 hores.
 3. Conservació en pastisseria: 60 hores.
 4. Preelaboració de productes bàsics de pastisseria: 90 hores.
 5. Elaboracions bàsiques de productes de pastisseria: 90 hores.
 6. Presentació i decoració de productes de rebosteria i pastisseria: 30 hores.
 7. Formació complementària: 40 hores.
 8. Mòdul de pràctiques professionals no laborals: 80 hores.

Sent apte en tots els mòduls formatius s’obté el certificat de professionalitat de nivell 1

Per a participar a la selecció cal disposar de

 • DNI o NIE en vigor.
 • Demanda d’Ocupació (document DARDO) en vigor.
 • Currículum Vitae actualitzat.
Menú