Certificat de Professionalitat d’Operacions Bàsiques de Cuina

Oferta formativa

 • Data inici: 1 de juny de 2021
 • Data final: 29 d’octubre de 2021
 • Horari previst: De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores i de 14 a 16 hores (6 hores diàries).
 • Hores totals: 390h
 • Hores pràctiques en empresa no remunerada:80h (incloses en les hores lectives)

Competència general

Preelaborar aliments, preparar i presentar elaboracions culinàries senzilles i assistir en la preparació d’elaboracions més complexes, executant i aplicant operacions, tècniques i normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d’aliments.

Relació de mòduls formatius i d’unitats formatives

 1. MF0255_1: Aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris. (120 hores)
 2. UF0053: Aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en restauració. (30 hores)
 3. UF0054: Aprovisionament de matèries primeres en cuina. (30 hores)
 4. UF0055: Preelaboració i conservació culinàries. (60 hores)
 5. MF0256_1: Elaboració culinària bàsica. (180 hores)
 6. UF0056: Realització d’elaboracions bàsiques i elementals de cuina i assistir en l’elaboració culinària. (90 hores)
 7. UF0057: Elaboració de plats combinats i aperitius. (60 hores)

Sent apte en tots el mòduls formatius s’obté el certificat de professionalitat de nivell 1.

Per a participar a la selecció cal disposar de

 • DNI o NIE en vigor.
 • Demanda d’Ocupació (document DARDO) en vigor.
 • Currículum Vitae actualitzat
Menú