Programa Orienta

El Programa Orienta és un servei personalitzat d’orientació professional i d’acompanyament a la inserció per millorar l’ocupabilitat i facilitar la inserció de les persones demandants d’ocupació mitjançant accions d’orientació per a l’ocupació, coneixement de l’entorn productiu i prospecció del mercat de treball.

Requisits:
Persones en situació d’atur i persones treballadores que es trobin en situació de precarietat laboral, inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa en el moment d’iniciar el programa.