Programes

Acollida temporal de persones en situació de vulnerabilitat

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona iniciem el projecte “Acollida temporal de persones en situació de vulnerabilitat per a promoure el seu desenvolupament integral i la seva autonomia personal i facilitar la seva integració social”.

Aquest projecte té com a finalitat donar respostes diverses, a les necessitats relacionals de les persones i a les necessitats de participació activa i de contenció necessària per suportar el temps del procés d’integració social i cultural, que no sempre es desenvolupen en terminis concrets de temps.

Les persones destinatàries presenten una problemàtica d’urgència en referència a l’habitatge i es troben en situació o risc d’exclusió social. La característica principal de les persones beneficiàries del projecte és que totes elles es troben en situació de desocupació i en risc d’exclusió social. Es tracta de persones vulnerables i empobrides que han perdut el seu lloc en la societat i es troben excloses del sistema social, cultural, polític i econòmic. 

Es contempla que sigui un projecte d’intervenció que abordi de manera global les necessitats de les persones ateses, amb l’objectiu d’acompanyar-les en el seu procés d’integració social, tot i que especialment ens centrarem en cobrir les necessitats bàsiques d’habitatge i alimentació i higiene.

Amb el suport de: 

Comparteix

Articles relacionats