Formació

Jornada d’innovació a l’equip orientadors/es i educadors/es

L’equip de professionals orientadors/es i educadors/es que acompanyem en el procés d’inserció socio/laboral als usuaris de la Fundació Ared treballem per la millora contínua en l’atenció a la persona.

D’un temps ençà, hem apreciat un increment en el nostre servei del nombre d’usuàries que presenten Fibromiàlgia i SFC. Tot i que en alguns casos la qualitat de vida s’ha vist greument deteriorada, aquestes dones (encara no se’ns ha presentat cap home amb aquest quadre mèdic) són derivades a la nostra entitat des de diferents serveis per tal de participar en programes d’orientació laboral i acompanyament a la inserció. El que elles solen manifestar-nos és que, malgrat la seva delicada situació, no tenen altra sortida que seguir treballant.


Malauradament, la medicina actual segueix sense trobar un tractament específic i, per tant, una solució a aquestes patologies tan incompreses. D’altra banda, el sistema socioeconòmic no està donant una sortida a la gran majoria de persones afectades per aquestes malalties i les avoca a intentar reinserir-se en un mercat laboral que no està ni preparat ni adaptat a les seves característiques. Moltes d’elles acaben en una situació altament precària en no poder fer front a la demanda.

Desitjaríem, des del Departament d’Orientació i acompanyament a la Inserció aconseguir donar resposta a les necessitats sociolaborals d’aquest col·lectiu tan complex i maltractat en ocasions. Tot i que és un projecte que encara està a les beceroles, ens hem plantejat aquest treball amb l’objectiu de poder arribar a fomentar el treball digne i no discriminatori de les persones que pateixen aquestes malalties. Ahir, els professionals compromesos amb aquest encara esbós de projecte, vam donar un primer pas vivenciant una dinàmica grupal per a poder treballar amb persones que pateixen fibromiàlgia, fatiga crònica i malalties associades.


Posarem tot el nostre esforç perquè, a poc a poc, el nostre estudi vagi prenent forma i aporti noves llums que ens faciliti noves estratègies perquè la persona afectada accedeixi novament al mercat laboral o segueixi romanent en ell.

Marta Jornet. 
Tècnica de la Fundació Ared
Equip d’acompanyament a la inserció.

Comparteix

Articles relacionats